Welkom

Nicole SuylenMakkelijk bereikbaar in Heiloo dicht bij Alkmaar, ruim en gratis parkeren, bus en trein op loopafstand.

In Centrum voor Stottertherapie en Logopedie kunt u voor zowel stottertherapie als logopedie terecht.

Het centrum is gespecialiseerd in de behandeling van stotteren en broddelen (kijk voor meer informatie onder Stottertherapie), de behandeling van adem- en stemproblemen en adem-, stem-, keel- en/of slikproblemen bij COPD, astma en andere longproblemen, chronisch hoesten, globusklachten, veelvuldig (overmatig) boeren, het meer dan normaal ‘inslikken’ van lucht, (secundair) rumineren, afwijkend mondgedrag, mondmotorische problemen, spraakproblemen, taalproblemen, lees- en/of spellingsproblemen en gehoorproblemen. Presentatietraining en het behandelen van spreekangst is ook mogelijk (kijk voor meer informatie onder Logopedie).

Spraakproblemen in het Engels worden behandeld. Stottertherapie en alle logopedische behandelingen kunnen in het Engels gegeven worden.
Speech problems in English can be treated. Therapy for stuttering and all other speech therapy can be given in English.

Het centrum is van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.00 uur ‘s ochtends de hele dag geopend.
Het centrum hanteert geen wachtlijst, u kunt direct een afspraak maken.

Mocht u vragen hebben na het lezen van deze website, neem dan gerust contact met mij op.

aangesloten bij
[Kwaliteitsregister Paramedici][Ned. Ver. Stottertherapie][Logopedist][European Fluency Specialists]